PARAMARIBO - Een overleg tussen de Europese Unie en Suriname is woensdag uitgelopen op een diplomatieke rel.

EU-ambassadeur Robert Kopecky verwoordde tijdens de bijeenkomst de ''ernstige verontrusting'' van de Europese landen over de onlangs aangenomen amnestiewet, die de daders van de Decembermoorden mogelijk vrijwaart van straf.

Kopecky stelde dat de amnestiewet strijdig is met internationale verdragsverplichtingen om mensenrechtenschendingen te onderzoeken en de daders voor de rechter te brengen. De EU vreest dat de wet negatieve invloed zal hebben op het verloop van het strafproces.

President Desi Bouterse is hoofdverdachte van de moorden die in 1982 werden gepleegd op politieke tegenstanders van het toenmalige militaire regime.

Irritatie

Aan het einde van de vergadering ontstond grote irritatie bij Suriname toen een vooraf door de EU opgesteld persbericht begon te circuleren. De Surinaamse delegatie noemde de inhoud daarvan ''een verwrongen en incomplete weergave'' van de besproken zaken.

Er zou in de tekst onder meer te veel aandacht aan de amnestiewet zijn besteed. Minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin sprak van ''bevoogding en misleiding'' door de Europeanen.

Europese bronnen lieten geschrokken weten dat sprake was van een concept dat niet naar buiten gebracht had mogen worden. Aan een officiële reactie werd op dat moment nog gewerkt.