AL HOCEIMA - Vanuit heel Europa wordt hulp geboden voor hetgebied in het noorden van Marokko dat door een aardbeving isgetroffen. Zeker 571 mensen hebben de aardbeving van dinsdag nietoverleefd, maakte Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Sahel, woensdagavond op een persconferentie in al-Hoceima bekend.

Zeker 405 personen raakten gewond. De Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van het RodeKruis, zoekt nog naar overlevenden onder het puin rond de stad AlHoceima.

De bevolking klaagt dat de hulpverlening traag op gang komt. Dedoden zouden sneller moeten worden opgegraven en daarnaast zou dehulp van de Marokkaanse autoriteiten tekortschieten. Uit protesthielden de getroffenen woensdag blokkadeacties.

Beschuldigend

Ook wordt de beschuldigende vinger gewezen naar bouwbedrijvendie de bouwvoorschriften voor het voor aardbeving gevoelige gebiedaan hun laars zouden hebben gelapt. Hulp- enontwikkelingsorganisaties zeggen dat het hoge dodental deels is tewijten aan de slechte constructie van de huizen. De aardbeving diedinsdagmorgen Al Hoceima en omgeving trof, had een kracht van ruim op de schaal van Richter.

De Marokkaanse regering heeft de internationale gemeenschap omextra hulp gevraagd. In Nederland zijn woensdag verschillendegironummers geopend en hebben organisaties geld, reddingswerkers engoederen beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van deaardbeving. Koningin Beatrix heeft de Marokkaanse koning MohammedVI in een telegram haar deelneming betuigd.

USAR-team

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft na het verzoek vande Marokkaanse regering het Nederlandse Urban Search and Rescue(USAR)-team naar het getroffen gebied gestuurd. Het USAR-team iseen bijstandseenheid voor hulp bij rampen in binnen- en buitenland.

Het team is met veertig mensen, vier honden en reddingsmaterieelwoensdagavond aangekomen om te helpen bij het zoeken naarslachtoffers. Ook onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Portugalen Spanje hebben reddingsteams naar het Noord-Afrikaanse landgezonden.

Extra hulpgoederen

Het Rode Kruis stuurt donderdag een vliegtuig met extrahulpgoederen. Volgens de organisatie moeten er zo snel mogelijk familietenten, twintig grote tenten voor medische doeleinden,.000 plastic lakens, 15.000 matrassen, 6000 keukensets, 100.000waterzuiveringstabletten, kook- en verwarmingstoestellen en voedselen kleding voor 30.000 mensen naar het rampgebied worden gebracht.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft woensdag ook een gironummer geopend voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Degezondheidsorganisatie Stichting Pacemaker in Global Health opendehet gironummer 7009 voor vooral medische hulpverlening enhulporganisatie Islamic Relief gironummer 2002 voor algemene hulp.

Verdubbelen

GroenLinks heeft de minister voor Ontwikkelingssamenwerkingopgeroepen om de opbrengst van de hulpacties te verdubbelen.

Intussen wordt de Marokkaanse ambassade in Den Haag overspoeldmet telefoontjes van Nederlandse Marokkanen die informatie vragenover de aardbeving. Zij willen weten hoe het staat met deveiligheid in het getroffen gebied, welke ondersteuning er voor henis geregeld en hoe ze familieleden in ziekenhuizen kunnen bereiken.

Inzamelingsacties

Ook vanuit de moslimgemeenschap in Nederland komt hulp op gang. Inde Marokkaanse moskeeën worden vrijdag inzamelingsacties gehouden.Zondag komen Marokkaanse voorlieden uit het hele land in Amsterdambijeen om afspraken te maken over hulpverstrekking.

Naast de verschillende inzamelingsacties hebben meerdere landenen organisaties geld en goederen beschikbaar gesteld. De EuropeseUnie heeft een half miljoen euro uitgetrokken voor hulp aan de RodeHalve Maan en de Verenigde Staten laten hulpgoederen overkomen.

Rampenfonds

InNederland stelt het Rode Kruis verder 50.000 euro beschikbaar voornoodhulp na een wereldwijde oproep van het Internationale RodeKruis om 1,8 miljoen miljoen euro in te zamelen. De gemeenteAmsterdam heeft vanuit het rampenfonds 200.000 euro vrijgemaaktvoor hulp.