ENSCHEDE - Via echo's kunnen heupafwijkingen bij zuigelingen sneller worden opgespoord. Onderzoek bij 5000 baby's in Twente en IJsselland wees uit dat echo-screening betere resultaten geeft dan normale doorverwijzing naar de huisarts. Bij die methode bleek al eerder dat een heupafwijking bij een op de zeven zuigelingen niet werd geconstateerd.

Daarom pleit epidemioloog L. Roovers bij haar promotieonderzoek aan de Unversiteit Twente voor echo-onderzoek bij zuigelingen. Een heupafwijking komt in Nederland ongeveer bij vier op de honderd pasgeborenen voor.