AMSTERDAM - Bijna de helft van de dossiers van onopgeloste kindermoorden of vermissingen is zoek of onvolledig. Dossiers zijn 'letterlijk bij het vuilnis weggehaald'. Dat zegt T. Vermeulen teamleider van het Landelijk Team Kindermoorden (LTK), dat sinds 2000 onderzoek doet naar onopgeloste zaken. Dat meldt Trouw woensdag. De divisie werd in december 2000 opgericht, omdat veel kindermoorden onopgelost bleven. Het LTK wordt in juli opgeheven.

Volgens het LTK is de slordige omgang met vertrouwelijke informatie te wijten aan de politiereorganisatie in 1993. De dossiers lagen bij verschillende bureaus. Wanneer een kantoor werd opgeruimd werd de informatie weggegooid.

De rechercheurs bij het LTK kregen bij de start dertien oude kindermoordzaken en vermissingen (cold cases). Zij maakten niet bekend dat de moorden en vermissingen opnieuw werden bekeken, omdat ze de zaken ongestoord wilden bekijken. Ouders werden pas ingelicht als de agenten een 'heropeningsadvies' gaven.

Het eerste doel was de dossiers zo compleet mogelijk te krijgen. Daarna werd van de verzamelde informatie een analyse gemaakt. De LTK wordt in juli opgeheven omdat het aan zijn opdracht heeft voldaan, toch zijn zij bang dat de opgedane kennis nu verloren gaat. Het college van procureurs-generaal wil een 'landelijke officier onopgeloste zaken' aanstellen. Deze moet de aanpak van alle cold cases coördineren.