AMSTERDAM - Met een reconstructie van het vuurwerk dat destad Amsterdam aanbood aan tsaar Peter de Grote tijdens zijn bezoekin 1697, opende prins Willem-Alexander dinsdagavond de deuren vande Hermitage Amsterdam. Met een druk op de knop verlichtte dekroonprins de gevel en ontstak hij de vuurpijlen, fakkels enknallers.


Het pand aan de amstel waar het museum is gevestigd

Het vuurwerk vormde de historische omlijsting van het nieuwesatellietmuseum van de Hermitage in Sint-Petersburg. Het'eeuwenoude' vuurwerk was in elkaar gezet om de hechte band tussende Russische stad en Amsterdam te onderstrepen. Honderdenbelangstellenden stonden buiten om het schouwspel te zien. Zijkregen brood en wodka aangeboden.

Voor de opening was ook een tableau uit het Winterpaleis vanCatharina de Grote naar Amsterdam gehaald. Het is een kopie van degedragsregels voor het publiek die De Grote liet opstellen na deopening van de Hermitage in Sint-Petersburg. Directeur MikhailPiotrovsky van de Russische Hermitage onthulde het tableau in dehal van het museum nadat het vuurwerk was uitgedoofd.

De Hermitage Amsterdam, gelegen aan de Amstel, is een permanentedependance van het beroemde museum in Rusland. In zes zalen zijntwee tentoonstellingen per jaar te zien, met objecten uit deHermitage en andere Russische musea.

De opening van het museum in het voormalige verpleegtehuisAmstelhof is de eerste fase van de Hermitage Amsterdam. Eind 2007moet het hele gebouw in gebruik zijn genomen. De totaletentoonstellingsoppervlakte zal dan ruim 4000 vierkante meterbedragen.

Grieks goud

Het museum wordt op 28 februari voor het publiek geopend. Deeerste tentoonstelling is gewijd aan Grieks goud. In dit olympischejaar zijn in Amsterdam gouden sieraden te zien die opgegraven zijnin voormalige Griekse nederzettingen aan de Zwarte Zee. Vanaf 18september begint de expositie 'Nicholaas & Alexandra', met tallozepersoonlijke bezittingen, correspondentie, schilderijen en foto'svan Rusland's laatste tsarenpaar.