WARSCHAU - De Poolse minister van Europese Zaken, DanutaHuebner, heeft dinsdag in een gesprek met staatssecretaris Nicolaïvan Europese Zaken relatief mild gereageerd op het kabinetsbesluitom een rem te zetten op de komst van Poolse werknemers.

Nicoläi zei na afloop van zijn gesprek met Huebner, die dit jaarnamens Polen eurocommissaris wordt, dat de relatie tussen Nederlanden Polen geen schade heeft opgelopen. "Ik heb het Nederlandsestandpunt kunnen uitleggen. Ik heb niet het idee dat deteleurstelling helemaal verdwenen is, maar er is geen schade aan degoede relatie", aldus Nicolaï.

Het Nederlands kabinet besloot twee weken geleden om de grenzendicht te houden in sectoren van de arbeidsmarkt met een hogewerkloosheid. De arbeidskrachten uit Polen en andere landen die per mei lid worden van de EU, zouden in deze sectoren Nederlandsewerklozen uit de arbeidsmarkt kunnen prijzen.

Premier Balkenende,enige dagen na het kabinetsbesluit op bezoek in Praag, kreeg dewind van voren van de Tsjechische president Klaus en premierSpidla.