PARIJS - In Frankrijk is politieke ophef ontstaan over de mogelijke invoering van tolheffing op de routes nationales, het veelvuldig door Nederlandse toeristen bereden netwerk van ongeveer .000 kilometer rijkswegen. De mogelijkheid tot tolheffing, per , is onderdeel van een wetsvoorstel dat het Franse parlement vanaf dinsdag behandelt.

Het voorstel dat op tafel ligt, gaat over de overheveling van bestuurlijke verantwoordelijken van de staat naar de departementen of de regio's. Onderdeel van deze plannen is ook het onderhoud van de rijkswegen. Om dat te kunnen financieren, en zeker in de armere regio's is dat actueel, voorziet het voorstel in de eventuele invoering van een tolheffing.

Tolheffing

De Franse minister van Transport Gilles de Robien heeft in weerwoord op kritiek van onder meer transportorganisaties gezegd dat tolheffing alleen ingevoerd kan worden op nieuwe rijkswegen en niet op de bestaande.

Volgens de Franse krant Le Figaro zien veel departementen en regio's die kanttekening niet terug in de tekst die in het parlement wordt besproken. Ze vinden het ook vreemd dat de staat enerzijds wil decentraliseren, maar anderzijds toch een vinger in de pap houdt als het gaat om mogelijke tolheffing op rijkswegen.

Ze vragen zich dan ook af hoe de regio's de wegen moeten gaan onderhouden en moderniseren als ze daarvoor geen extra geld krijgen van de staat.