NIKZIC - Ook oorlogsmisdadigers hebben trotse moeders. De 78-jarige JovankaKaradzic gelooft in de beste bedoelingen van haar zoon Radovan. DeBosnisch-Servische leider probeert het lot van SlobodanMilosevic -berechting door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag- teontlopen. Al zes jaar hebben moeder en zoon Karadzic elkaar niet gezien. Welweet ze dat Karadzic veilig en gezond is.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer