AMSTERDAM - Alle migranten moeten, ook als ze al lang in Nederland verblijven, een inburgeringexamen halen. Ook Antillianen en Arubanen die voor het eerst in Nederland komen, moeten voortaan slagen voor een dergelijk examen. Dat blijkt uit de tot nog toe vertrouwelijke inburgeringsnotitie van minister Rita Verdonk voor het kabinet. Dat schrijft Trouw dinsdag in het openingsartikel.

Verdonk gaat met haar voorstellen verder dan het CDA, VVD en D66 in het regeerakkoord. Eerder moesten alleen migranten die 'onvoldoende Nederlands beheersen en afhankelijk zijn van een uitkering' een inburgeringsexamen halen. Ook stelt de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie voor om nieuwe migranten in de toekomst twee keer te laten toetsen.

In een eerste toets zal de basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving aan bod komen. Het definitieve papier dat de immigrant nodig heeft om in Nederland te mogen blijven wordt gegeven wanneer het examen voor de vervolg-inburgeringscursus wordt gehaald.

Wanneer de migranten het examen binnen drie jaar halen, krijgen ze een deel van het cursusgeld terug. Mochten de migranten na vijf jaar het diploma niet hebben gehaald, dan kunnen gemeenten als straf een boete opleggen. De nieuwe eisen gelden ook voor arbeidsmigranten die langer dan drie jaar in Nederland zijn, behalve voor EU-onderdanen.