VOORBURG - Steeds minder vrouwen gebruiken eenanticonceptiepil. De afgelopen vijf jaar is het gebruik ondervrouwen tussen de 25 en 34 jaar met 10 procent gedaald. Dat ismaandag gebleken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vrouwen gebruiken de pil nog steeds het meest als middel om nietzwanger te worden. Ruim 40 procent van de vrouwen deed dat hetafgelopen jaar. Uit de cijfers blijkt ook dat tweederde van deNederlandse vrouwen tussen 18 en de 45 jaar vorig jaar een methodegebruikte om zwangerschap te voorkomen, bijvoorbeeld via pilgebruikof condooms. Ongeveer 8 procent was zwanger of wilde zwangerworden, 8 procent was onvruchtbaar en 17 procent gebruikte omandere redenen geen methode.

De daling van het pilgebruik hangt volgens het CBS samen metonder meer de stijging van de leeftijd waarop vrouwen kinderenkrijgen. Het aandeel vrouwen van rond de dertig dat in 2003 zwangerwas of een kinderwens had, was 5 procentpunt hoger dan vijf jaardaarvoor.