BRUSSEL - Staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) roept zijn collega's in het kabinet op om meer te doen met de EU-gelden waar Nederland recht op heeft. Tot nu toe heeft Nederland nog nauwelijks iets gedaan met de EU-fondsen voor de periode 2000-2006. "We moeten wat dat betreft meer inspanningen doen", aldus de bewindsman maandag in Brussel na afloop van overleg met zijn EU-collega's.

Een speciaal Nederlands werkgelegenheidsfonds van 500 miljoen euro is nog bijna niet benut. Staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) zal op verzoek van de Eerste Kamer wel binnenkort komen met voorstellen voor de besteding van een deel van deze gelden. Naast dit speciale fonds kreeg Nederland in 1999 bij de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting gedaan dat de netto-afdracht aan de EU in totaal 1,3 miljard euro lager uit zou pakken.

Een structurele daling van de netto-afdracht blijft uiteindelijk de Nederlandse inzet in de onderhandelingen over de financiering van de EU voor de periode van 2007 tot en met 2013 "om het zinloos rondpompen van geld te voorkomen", aldus Nicolaï. Inhoudelijk namen de EU-bewindslieden daarover maandag geen beslissing.

Nederland stuurde samen met vijf andere lidstaten, waaronder Duitsland en Groot-Brittannië, eind vorig jaar een brief aan voorzitter Prodi van de Europese Commissie om de EU-begroting niet te laten stijgen boven 1 procent van het Europees nationaal inkomen, de totale omvang van de economie. De Europese Commissie streeft naar een begroting voor zeven jaar van 1,24 procent van het nationaal inkomen van de EU.

Limiet

Denemarken en Finland willen een limiet hanteren van 1,1 procent. Nicolaï probeert deze landen in het Nederlands-Duitse-Britse kamp te krijgen. "In principe zijn zij het met ons eens. Zij hanteren alleen andere cijfers achter de komma", aldus Nicolai. Verder probeert Nederland een nettobegrenzer te krijgen voor de bijdrage aan de EU. Ook Zweden, na Nederland de grootste Europese nettobetaler, pleit daarvoor.

De strijd om die nettobegrenzer binnen te halen is voor Nicolaï een andere prioriteit. Groot-Brittannië ziet dat niet helemaal zitten, omdat de Britten vrezen dat dan een einde komt aan de voor hen gunstige regeling waarbij zij automatisch tweederde van hun nettocontributie aan de EU terugkrijgen. De discussie over de Europese financiering zal overigens pas volgend jaar echt op gang komen.