DEN HAAG - De scheiding van Israëliërs en Palestijnen heeftzich maandag in Den Haag voortgezet. Voor het Vredespaleis lietenpro-Israëliërs en Palestijnse aanhangers hun stem horen over deafscheidingsmuur die Israël op de Westelijke Jordaanoever bouwt.

Beide groepen werden angstvallig uit elkaar gehouden. 's Ochtendswaren de aanhangers van Israël aan de beurt. Zij moesten 's middagshet plein aan de sympathisanten van de Palestijnen afstaan.

Het protest in de ochtend stond in het teken van Palestijnsezelfmoordaanslagen en de slachtoffers daarvan. De orthodox-joodseorganisatie Zaka had bus 19 waarin eind januari een Palestijn zichopblies, bij het Vredespaleis geplaatst.

Terreur

Zaka was niet in Den Haag om erachter te komen of de muur legaalis of niet. "Ik weet niet of de muur de terreur kan stoppen. Ikwil niet langer dat mensen 's ochtends de bus nemen naar hun werkof school en 's middags naar de begraafplaats worden gebracht",zei medewerker A. Mayer.

Voor het wrak noemden Israëliërs de namen op van de bijnaduizend slachtoffers van zelfmoordaanslagen. Een moeder begon teschreeuwen toen ze de naam van haar overleden dochter hoorde. Bijanderen stroomden tranen over hun wangen.

Ook de 22-jarige Meir Schijveschuurder pakte de microfoon. DeNederlander verloor op 9 augustus 2001 zijn vader, moeder, tweezusjes en een broertje bij een aanslag in een pizzeria inJeruzalem. Volgens hem is de muur noodzakelijk. "We willen leven,mensen voelen zich er veiliger door. Ik ook."

Afschuwelijk

De Nederlandse verpleegkundige Marian CohenStuart uit Rhoon hadin haar hand een foto van Nissan Cohen. De man stierf in april 2002in Jeruzalem in haar armen, nadat een vrouw zich in bus 6 van haarleven en dat van zeven anderen had beroofd. "Wat ik heb gezien, isafschuwelijk. Maar ik wil het niet vergeten. Tien jaar geleden hadik aan de andere kant gestaan." Ze wees naar een handjevolpro-Palestijnen een eindje verderop.

Ook honderden mededemonstranten droegen foto's van slachtoffers.Anderen hadden vlaggen, zonnebloemen voor vrede en spandoeken bijzich. Aanwezigen stelden dat als het terrorisme stopt, de muur zalvallen.

Gevangene

De Palestijn Sharif Omar verwacht dat de zelfmoordaanslagen passtoppen als de Palestijnen hun recht krijgen en ze in vrede kunnenleven. "Een muur houdt ze niet tegen." Al vroeg in de ochtend hadde 60-jarige boer zich voor het Vredespaleis geïnstalleerd. Hij iswoedend op Israël. Door de muur is hij sinds september 2002geïsoleerd van zijn landbouwgrond. "Als ik in de toren klim, kanik mijn fruitbomen zien staan. De citrusvruchten zijn rijp omgeoogst te worden." Hij voelt zich een gevangene in zijn eigenstad Jeyyous.

In vergelijking met de demonstratie 's ochtends ging het er bijde pro-Palestijnse betogers 's middags een stuk luiddruchtiger aantoe. Na een manifestatie op het Plein vertrokken ze even na 14.00uur in een stoet richting het Vredespaleis, gewapend metspandoeken, Palestijnse vlaggen en eveneens foto's vanslachtoffers. Ze schreeuwden leuzen als 'Sharon terrorist', 'Sloopde muur' en 'Stop de bezetting'.

Internationale druk

Activiste Gretta Duisenberg liep voorop, samen met onder andereneen groep joods-orthodoxe rabbijnen. Die laatsten kwamen op voor dePalestijnen, omdat de muur de oorspronkelijke problemen volgens henniet oplost. De pro-Palestijnse aanhangers hebben er vertrouwen indat het Internationaal Gerechtshof de muur illegaal verklaart endaarmee de internationale druk op Israël opvoert.

Behalve de rabbijnen liepen ook christenen en Israëliërs mee."Niet alle Israëliërs zijn voor de muur", aldus S. Behar, diespeciaal uit Jeruzalem kwam om zijn steun te betuigen aan dePalestijnen.

Hopeloos

Een Palestijn die al 24 jaar in Nederland woont, ziet desituatie in het Midden-Oosten met lede ogen aan. Zijn familieledenwonen er nog en hij bezoekt ze jaarlijks. "Het is hopeloos.Palestijnen worden van elkaar gescheiden, kinderen kunnen niet meernaar school en mensen raken hun baan of grond kwijt. Het kost jeeen dag om naar een naburige stad te reizen. Dit accepteert geenmens. Het leidt maar tot één ding: geweld, geweld, geweld."