ROTTERDAM - LPF en VVD willen dat minister Remkes (Binnenlandse Zaken) activiteiten van de fundamentalistische moslimbeweging Hizb ut-Tahrir (HUT) in Nederland verbiedt. Volgens de twee partijen vormt de organisatie een bedreiging voor de Nederlandse rechtsorde.

Hizb ut-Tahrir (Bevrijdingspartij) zou op 6 maart een congres houden bij stadion De Kuip in Rotterdam, maar volgens het programma Netwerk heeft de directie van De Kuip het contract voor de zaalhuur opgezegd toen zij informatie kreeg over de achtergronden van HUT.

De Tweede-Kamerleden Eerdmans (LPF) en Wilders (VVD) hadden de Kamer willen terugroepen van het krokusreces als Remkes de bijeenkomst op 6 maart niet had willen verbieden.

CDA

Het CDA heeft zich aangesloten bij Kamervragen van Eerdmans en Wilders over de moslimbeweging, maar wil nog niet pleiten voor een verbod. "Ze hebben in Nederland nog niets strafbaars gedaan en zijn ook in de VS en in de EU niet verboden", aldus het CDA-Kamerlid Van Fessem. Hij maakt zich wel grote zorgen over berichten over het antisemitisch karakter van de HUT.

De in Nederland legale organisatie werd eerder in Duitsland verboden, omdat deze vijandig zou staan tegenover de Duitse grondwet en antisemitisch zou zijn. Eerdmans wil dat Nederland het voorbeeld van het buurland volgt.

Congres

"Nederland biedt onderdak aan verscheidene organisaties die een bedreiging vormen voor onze rechtsorde", aldus de parlementariër. "We willen het naderend congres van Hizb ut-Tahrir aangrijpen om dit een halt toe te roepen. Na het krokusreces willen we een debat met de ministers Remkes en Donner (Justitie) om dit verder aan de orde te stellen."

Onder de organisaties waarop Eerdmans doelt, bevinden zich ook de stichting Al Aqsa uit Rotterdam, de stichting Al Waqf Al Islam uit Eindhoven en de beweging van de in Utrecht woonachtige professor J. Sison. De laatste is oprichter van de Filippijnse communistische partij.

Lijst

Al Aqsa staat op een lijst van de Europese Unie met verboden terroristische groeperingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevroor vorig jaar de financiële middelen van de Nederlandse tak van deze organisatie. Volgens Eerdmans gaat dat echter niet ver genoeg.

"De leden kunnen nog wel ongestoord samenkomen, omdat de stichting in Nederland niet is verboden. Dat moet afgelopen zijn. Dergelijke organisaties moeten met wortel en tak worden uitgeroeid."

Turkse gemeenschap

In het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) staat de HUT omschreven als een "internationale radicaal-islamitische beweging die in Nederland voornamelijk aanhangers werft binnen een kleine kring van de Turkse gemeenschap".

Volgens de AIVD streeft de organisatie naar hernieuwde vestiging van een islamitische staat. "Alhoewel geclaimd wordt dat daarbij alleen geweldloze middelen, zoals bewustmaking en mobilisatie van de bevolking, ingezet worden, bleek in het buitenland dat personen die zeiden tot de HUT te behoren, soms betrokken waren bij gewelddadige acties", aldus de AIVD.