AMSTERDAM - Het Leger des Heils wil in 2003 een opvanghuis voor terminaal zieke kinderen openen in Amsterdam. Het wordt het tweede zogeheten kinderhospice in Nederland en het Leger heeft plannen voor een derde in Rotterdam.

Het eerste opvanghuis voor terminale patiëntjes, het Mappa Mondo in Wezep van het Rode Kruis, opende in 1996 de deuren.

Het kinderhospice in Amsterdam richt zich in de eerste plaats op uitbehandelde patiëntjes (van nul tot dertien) uit Noord-Holland. Het Leger heeft zijn oog laten vallen op een hofje in de Jordaan dat thans in handen is van de stichting RC Oude Armen Kantoor, die bereid is het pand te verbouwen.

Bedoeling is dat er twaalf bedden komen. Bij elk bed komt een logeerbed voor ouders en er komen logeerkamers voor gezinnen.

Crisis

De kinderen kunnen er terecht om een periode tussen het ziekenhuis en een verblijf thuis te overbruggen, als er bij een verblijf thuis tussentijds ondersteuning nodig is in verband met bijvoorbeeld verandering van medicatie, maar ook als het gezin er even tussenuit moet. Twee van de twaalf bedden zijn bedoeld voor crisisopvang.

Uit ervaringen in Wezep blijkt dat de meeste ouders hun kind het liefst thuis laten sterven. Maar als dat niet lukt, kan dat ook in het opvanghuis, vertelt projectleider J. Sesink van het Leger des Heils. Een rondgang langs kinderafdelingen van ziekenhuizen en het Mappa Mondo in Wezep leerde hem dat vooral allochtonen van die mogelijkheid gebruik maken.

Het project is begroot op 860.000 euro per jaar. Het Leger staat garant voor het voortbestaan in de eerste drie jaar, maar hoopt aanspraak te kunnen maken op financiering uit de AWBZ-gelden. Verder is het Leger in gesprek met een zorgverzekeraar en diverse fondsen.