RIJSWIJK - Het Openbaar Ministerie moet actiever optreden tegen alternatieve genezers. Volgens inspecteur-generaal Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben medische zaken geen hoge prioriteit bij het OM. In de Volkskrant zegt Kingma zaterdag dat hij graag zou zien dat het OM vaker en eerder optreedt, voordat ernstige schade aan een patiënt is toegebracht.

Kingma maakt zijn opmerkingen naar aanleiding van 'het genezend medium' Jomanda. Het OM onderzoekt of er een strafrechtelijk onderzoek moet komen naar het handelen van Jomanda. De inspectie kwam dinsdag met een rapport waarin staat dat zij Sylvia Millecam zou hebben misleid door haar te zeggen dat ze geen borstkanker had.

Nu is het volgens Kingma zo dat de inspectie alleen maar zaken kan aandragen bij het OM, en hopen dat er iets mee gebeurt. Die zaken worden vaak geseponeerd, onder meer wegens gebrek aan bewijs.

OM

Het Openbaar Ministerie spreekt dat tegen. "Wij laten medische zaken niet liggen", aldus een woordvoerder van het college van procureurs-generaal. "Wij krijgen relatief weinig zaken van de inspectie aangedragen. Dan is het voor het OM natuurlijk lastig om er iets mee te doen."

De woordvoerder wees erop dat de sepots onontkoombaar zijn, als er onvoldoende bewijs voor handen is. Medische zaken liggen bewijstechnisch vaak moeilijk. Hij zei ook dat het OM zich op het gebied van medische zaken in het algemeen bepaald niet onbetuigd laat. "Kijk bijvoorbeeld naar euthanasiezaken, waar het OM een belangrijke rol in speelt."