DEN HAAG/UTRECHT - De VVD gaat voor haar opvattingen over het integratie terug naar de koers die voormalig politiek leider Frits Bolkestein uitzette in 1991. Dat stelt de VVD in een toelichting bij het nieuwe Integratieplan dat de Tweede-Kamerfractie heeft geschreven.

Lees hier de beleidsnotitie (Word document)

De fractie stelt een lijst aan maatregelen voor om de integratie van niet-westerse migranten in Nederland te bevorderen. Zo moet het recht op verblijf voor immigranten worden losgekoppeld van toegang tot de verzorgingsstaat. Immigranten moeten pas na tien jaar recht op zelfstandig verblijf kunnen krijgen. Iemand die een partner uit het buitenland haalt, blijft gedurende tien jaar verantwoordelijk voor het onderhouden van die partner.

Subsidies

De VVD wil verder alle subsidies afschaffen voor organisaties die slechts één of enkele etnische groepen vertegenwoordigen. De overheid moet folders alleen nog in het Nederlands publiceren. Ook willen de liberalen de dubbele nationaliteit voor allochtonen van de derde generatie afschaffen.

Leerachterstanden bij allochtone kinderen moeten volgens de VVD worden bestreden door bij probleemgezinnen een gezinscoach in te stellen. Ouders moeten verplicht op ouderavonden komen. "Niemand mag uiteindelijk het onderwijs verlaten zonder diploma", aldus de notitie van de fractie.

Gettovorming

De VVD wil niet alleen de allochtonen meer verplichtingen opleggen, maar ook de overheid moet meer doen. Zo moeten gemeenten probleemwijken vernieuwen en zorgen voor een gevarieerder woningaanbod. Om 'gettovorming' tegen te gaan mogen migranten pas na vijf jaar zelf bepalen waar ze gaan wonen. Ook illegale huisjesmelkers moeten worden aangepakt.

Met de integratienotitie wil de VVD een einde maken aan de "politieke correctheid". Met de terugkeer naar de opvattingen die Bolkestein dertien jaar geleden uitte, steekt de VVD ook de hand in eigen boezem en wijst met terugwerkende kracht de koers af van de vorige VVD-leider, Hans Dijkstal.

De fractie stelt in de notitie dat de Nederlandse overheid eerder hinder dan hulp was bij de integratie van allochtonen. De 'zelfhaat in het multiculturalisme' moet vervangen worden door trots over wat de westerse samenlevingen hebben bereikt. De liberalen willen geen afscheid nemen van culturele diversiteit, maar 'sommige grondregels zijn ononderhandelbaar', aldus de notitie.

Opgelucht stelt de VVD vast dat er al het een en ander is verbeterd. "Niemand slikt nog langer de misleidende mantra 'integratie met behoud van identiteit'".

Verontwaardigd

Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) reageerde zaterdag verontwaardigd op het plan. Het is er op gericht zoveel mogelijk buitenlanders buiten de deur te houden en het maakt het vrouwen die via een huwelijk in Nederland terechtkomen, veel te afhankelijk van hun man.

Dittrich

D66-leider Dittrich noemde het plan zaterdag in een reactie 'weinig liberaal'. "Er is maatwerk nodig voor de integratieproblemen. De VVD gooit nu alle allochtonen op een hoop en dat is veel te ongericht" aldus Dittrich zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij ziet niet zozeer dat er te veel vrijblijvendheid is bij het integreren. "Er is al een inburgeringsverplichting."

Repressie

De Socialistische Partij heeft gemengde gevoelens. "Wij zijn al jaren voor een einde aan de vrijblijvendheid, maar we moeten ervoor waken dat dat overgaat in repressie", aldus zaterdag SP-Tweede-Kamerlid Kant.

Zij verwacht weinig heil van een aantal van de VVD-oplossingen waarbij migranten hard worden aangepakt als ze slecht integreren. "Je moet eisen stellen vóórdat mensen hier komen, dat is veel effectiever. Je kunt niet eisen dat ze Nederlandse folders lezen als er nog wachtlijsten zijn voor taalcursussen. Dan moet de VVD daar meer geld voor vrijmaken."

Kopieerapparaat

LPF-leider Herben gelooft dat de VVD kennelijk de beschikking heeft over een goed kopieerapparaat. Alle punten in het integratieplan zijn al eerder door de LPF gepresenteerd, aldus Herben zaterdag voor het Radio-1-journaal. Volgens Herben put de VVD vooral uit het verzameld werk van Pim Fortuyn. Herben zei dat in Rotterdam bij de officiële opening van het wetenschappelijk congres van de LPF.

PvdA

De PvdA is teleurgesteld over de integratienotitie van de VVD. PvdA-Kamerlid Dijsselbloem: "Het lijkt wel alsof de VVD het rapport van de commissie-Blok niet heeft gelezen. De VVD is te vrijblijvend over wonen, werk en onderwijs en is vooral bezig met het uitsluiten van mensen."

'Onvoorstelbaar'

GroenLinks noemt de VVD-plannen voor integratie 'onvoorstelbaar'. GroenLinks-leider Halsema stelt dat 'de VVD nu duidelijk maakt dat het haar helemaal niet om integratie gaat maar juist om uitsluiting'.

Halsema is vooral geschokt door de plannen om immigranten die hier trouwen pas na tien jaar een verblijfsvergunning te geven en diegene die de partner uit het buitenland haalt voor tien jaar financieel verantwoordelijk te stellen voor de geliefde. "Het zijn meestal vrouwen die hier komen voor een huwelijk. Die maak je dan volledig afhankelijk van hun man. Vrouwen moeten juist zelfstandigheid krijgen en de taal leren en werken, dan integreren ze veel sneller", zegt Halsema. "Dit is echt het paard achter de wagen spannen."