WENEN - Libië hield er tot eind vorig jaar eenbehoorlijk geavanceerd en evenzeer verboden nucleair programma opna. Het Noord-Afrikaanse land, dat onlangs zei demassavernietigingswapens af te zweren, produceerde kleinehoeveelheden plutonium en importeerde licht verrijkt uranium, beidein principe bruikbaar in kernwapens.

Dat blijkt uit een vrijdag verschenen rapportage van hetInternationale Atoomenergie Agentschap IAEA in Wenen. Libië had alsondertekenaar van het verdrag dat de verspreiding van kernwapensverbiedt, deze activiteiten moeten melden.

Hoeveelheid

Het agentschap liet zich niet uit over de hoeveelheid plutoniumdie Libië heeft geïmporteerd. Diplomaten zeiden tegen de BBC dathet te weinig was om kernwapens te kunnen maken.

Het IAEA stelde verscheidene overtredingen vast, in de periodetussen de jaren tachtig van de vorige eeuw en 2003. Volgens deorganisatie was het Libische kernprogramma sterk afhankelijk vanhulp uit het buitenland. Libië zou veel materiaal op de zwartemarkt hebben gekocht.

Uranium hexafluoride

Libië importeerde onder meer uranium hexafluoride. Dit Uf6gaswordt gebruikt voor het produceren van verrijkt uranium met behulpvan centrifuges.

In de notitie rept het IAEA ook van de verandere opstellingenvan Libië. Het land verklaarde zich in december bereid het eigenwapenprogramma te ontmantelen. Het had daarover maandenlang in hetgeheim onderhandeld met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.Volgens het IAEA werkt het regime in Tripoli sindsdien actiefmet het agentschap samen en betracht het openheid. ''Dat zijnaangename ontwikkelingen'', aldus het IAEA.

Rapportage

IAEA-directeur El-Baradei bezoekt Libië maandag en dinsdag. Debestuursraad van het 35 leden tellende agentschap bespreekt derapportage op 8 maart.