OOSTERHOUT/DEN HAAG - De Turkse kleermaker Zekeriya Gümüs enzijn vrouw Esme zijn vrijdag uitgezet omdat ze illegaal inNederland verbleven. De vreemdelingenpolitie had beiden donderdaggearresteerd omdat Gümüs illegaal aan het werk was in eennaai-atelier in Oosterhout, aldus een woordvoerder van deImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Beiden zaten korte tijd vast in het huis van bewaring in Tilburgin afwachting van hun uitzetting. Vrijdagmiddag kozen ze er volgensde IND vrijwillig voor om terug te gaan naar Turkije.De landelijk bekende kleermaker verbleef in Nederland met eenvisum voor een kort verblijf. Na het aflopen van het visum bleefhij werken in het naai-atelier. Het stel was in Nederland zonder detwee zoons.

Sympathisanten

De Turkse kleermaker uit de Amsterdamse Pijp en zijn gezinmoesten in oktober 1997 het land verlaten, omdat hij niet konaantonen dat hij zes jaar lang wit in Nederland had gewerkt. Daargingen diverse acties van buurtbewoners, sympathisanten, politicien de burgemeester van Amsterdam voor een verblijfsvergunning voorGümüs aan vooraf.

Gümüs en zijn gezin vestigden zich in de Turkse stad Karaman.Daar begon hij een kledingzaak, maar die ging korte tijd laterfailliet. In de zomer van 2000 kon hij aan de slag als beheerdervan een aantal appartementen van het reisbureau Neckermann in debadplaats Alanya. In 2002 keerde Gümüs terug naar Karaman waar hijweer in de textiel ging werken.

Morele steun

De uitgezette kleermaker heeft een paar keer laten weten graagte willen terugkeren naar Nederland. Daarbij kreeg hij morele steunvan voormalig burgemeester Patijn van Amsterdam, die hoopte dat ereen oplossing zou worden gevonden om Gümüs en zijn gezin weer naarNederland te laten komen.