BRUSSEL - Buitenlanders in België krijgen stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen. In de nacht van donderdag op vrijdag stemde een meerderheid van de Belgische parlementariërs in met een wetsvoorstel die niet-EU ingezetenen die in België wonen stemrecht geeft.

Voorwaarde is wel dat de betreffende buitenlander meer dan vijf jaar in België woont, zich laat registreren als kiezer en een verklaring tekenen waarin ze stellen zich achter de grondbeginselen van de democratie op te stellen. De nieuwe wet moet bij de gemeenteraadsverkiezingen van kracht zijn.

Eerder al stemde de senaat in met het omstreden wetsvoorstel. Burgers uit andere EU-landen hadden al wel stemrecht op grond van Europese regels.