DEN HAAG - Vmbo, havo, vwo en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn de laatste drie jaar fors duurder geworden. In alle sectoren van het mbo en op vmbo, havo en vwo zijn ouders veel meer kwijt aan bijvoorbeeld boeken, excursies en de ouderlijke bijdrage.

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Research voor Beleid die onderwijsminister Van der Hoeven en staatssecretaris Nijs donderdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) waren de ouders gemiddeld 324 euro meer kwijt dan in het schooljaar 2000-2001, in het middelbaar beroepsonderwijs 410 euro.

Aan boeken gaven ze het meest uit. Van der Hoeven liet al eerder te weten wel heil te zien in een afschaffing van de vaste prijs voor schoolboeken. De prijzen zouden kunnen zakken en het onderwijs zou dan scherper kunnen inkopen.

Uit de pan

De bewindsvrouwen laten uitzoeken hoe het komt dat het onderwijs zo veel duurder is geworden. Ze zeggen "onaangenaam verrast" te zijn door de scherpe kostenstijging. Op grond van eerdere onderzoeken was niet te verwachten dat de kosten de pan uit zouden rijzen. Bovendien hebben zich in deze onderwijssoorten de laatste tijd geen grote vernieuwingen voorgedaan die veel extra kosten met zich mee zouden brengen, zo schrijven Van der Hoeven en Nijs aan de Kamer.

Het nieuwe onderzoek, dat voor de zomer klaar moet zijn, moet ook antwoord geven op de vraag of ouders en leerlingen iets te zeggen hebben gehad over de hoogte van de eigen bijdrage en de samenstelling van de boekenlijsten. De onderwijsinspectie moet aangeven of ze scherper toezicht kan houden op de schoolkosten.