BILTHOVEN - Jongeren in Nederland vertonen nog veel ongezond gedrag. Zo rookt 44 procent van de 15- tot 19-jarigen, drinkt bijna procent geregeld vijf of meer glazen alcohol en is het gebruik van softdrugs bij scholieren in de laatste tien jaar met 30 procent toegenomen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM

Bij andere specifieke bevolkingsgroepen komt ongezond gedrag ook veel voor. Zo roken en drinken personen met een lage economische en sociale status het meest. De helft van de mannen in deze groep rookt, tegenover 37 procent in de totale mannelijke bevolking. Het percentage dat alcohol drinkt is ongeveer 14 tegenover 9 procent in de groep met een hoge sociaal-economische status.

Bij allochtonen komt risicogedrag veel voor, maar de groep is te divers om een goed beeld te kunnen schetsen, aldus de RIVM. Ouderen in Nederland zijn de afgelopen tien jaar juist gezonder gaan leven.