DEN HAAG - De meerderheid van de Tweede Kamer kan zich vinden in de manier waarop staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) paal en perk stelt aan de komst van werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Het betreft veelal goedkope arbeidskrachten uit Polen, Tsjechië en de andere acht landen die op 1 mei toetreden tot de EU.

CDA, VVD, SP en LPF zijn van mening dat de bewindsman voldoende is tegemoet gekomen aan hun aanvankelijke bezwaren, zo bleek donderdag in het afsluitende debat over de kwestie. Een minderheid van D66, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie kan zich niet vinden in de beperking van het vrij verkeer van werknemers.

EU-lidstaten

Aanvankelijk wilde het kabinet geen voorwaarden verbinden aan de komst van arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten. Wel zou het aantal beperkt moeten blijven tot maximaal 22.000 per jaar. Een Kamermeerderheid aangevoerd door de coalitiepartijen CDA en VVD vond dit te coulant en dwong Rutte een strenger regime in te voeren. Dat komt er op neer dat (vooral) Polen en Tsjechen de komende twee jaar alleen welkom zijn in sectoren waarvoor onvoldoende Nederlanders beschikbaar zijn.

De Centrale organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) zal die branches kiezen op basis van criteria die Rutte half maart openbaart. Alle sectoren komen in aanmerking, maar de bewindsman liet zich niet verleiden er één te noemen. Hij bestreed de kritiek van D66 en de PvdA dat de bureaucratie zal toenemen. In sectoren met een hoge werkloosheid blijft de zware toets van kracht, zoals die nu al geldt voor werknemers van buiten de EU.

Vooral coalitiepartij D66 had geen goed woord over voor de beperkingen die Nederland oplegt aan werknemers uit de nieuwe lidstaten. De partij is warm voorstander van volledig vrij verkeer van werknemers. "Dit is een nederlaag voor een vrij Europa", aldus Kamerlid Bakker.

Bedrijven

Volgens hem is de vrees van CDA en VVD dat Nederlanders worden verdrongen door Polen en Tsjechen onzin. "De echte verdringing treedt op doordat bedrijven de wijk nemen naar Oost-Europa. Daardoor loopt de Nederlandse economie schade op."