DEN HAAG - De wilde zwijnen in de Veluwe hebben ernstig te lijden van het geringe voedselaanbod. Ondanks de afschot van bijna procent van de populatie van rond 5000 stuks, hebben de resterende zwijnen het nog steeds moeilijk en sterven er nog dieren van de honger.

Dat meldt de Vereniging Wildbeheer Veluwe donderdag in een persbericht. Volgens secretaris G.J. Spek van de vereniging is het voedselgebrek veroorzaakt door de extreme droogte van vorig jaar. Daardoor verdorden het gras en de jonge eikels en droeg ook de beuk geen vrucht.

De situatie van het afgelopen jaar staat in schril contrast met de vijf vette jaren daarvoor. Door het overvloedige voedselaanbod in die periode kon het aantal zwijnen groeien tot een historisch record van rond 5000. Afgelopen zomer en herfst bleken echter desastreus voor het voedselaanbod.

Omdat massale sterfte en het bijbehorende lijden niet acceptabel werd geacht, werd besloten tot de afschot van 4200 dieren. Half februari aan het slot van het afschotseizoen was de doelstelling op 300 stuks na gehaald.

De rampzalige voedselsituatie veroorzaakte ook overlast. Meer dan driehonderd dieren werden aangereden, waarbij één menselijk slachtoffer viel. Veel wilde zwijnen slaagden erin aan hun reservaat te ontsnappen en bezorgden volop overlast in de bebouwde kom en in particuliere tuinen.

Voor de resterende dieren blijft de voedselsituatie kritiek. Spek hoopt op een vroeg invallend voorjaar, zodat het gras weer begint te groeien.