EDE - Minister Van der Hoeven wil ''dwang en drang'' hanterenom leerlingen die niet op school zijn te handhaven, op te vangen.Extra personeel is nodig om het gedrag van ontsporende scholierente beïnvloeden.

De onderwijsminister heeft woensdag gezegd in Ede, waar zij eenmanifest voor een veilige school in ontvangst nam. Van der Hoevenwil met extra begeleiding leerlingen zo veel mogelijk binnen deschool houden.

Weg terug

Voor ontspoorde leerlingen moet de weg terug naar schoolmogelijk zijn, vindt de bewindsvrouw. Zo veel mogelijk leerlingendienen immers een diploma halen. Van der Hoeven is bereid daarvoormeer in te spelen op de leerstijl van jongeren door meerpraktijkvakken aan te bieden.

''We moeten in actie komen voor de groep leerlingen die niet tehandhaven is op school, maar óók niet in aanmerking komt voortuchtcolleges zoals Glen Mills'', aldus Van der Hoeven. De aanpakricht zich voornamelijk op een versterking van de reeds bestaandevoorzieningen met meer dwang- en drang-maatregelen, want op descholen gaat er volgens de minister vaak te vrijblijvend toe.

Consequent

Van der Hoeven zoekt samen met haar collega's Donner (Justitie)en Hoogervorst (VWS) opvang voor jongeren die nu op straatrondzwerven omdat er geen passende onderwijsvorm is. Daarvoormoeten er maatregelen worden genomen in en rondom de school, in hetspeciaal onderwijs en in de jeugdzorg en justitiëlejeugdinrichtingen. ''Scholen moeten het vermogen hebben om hard tezijn. Ze moeten duidelijke grenzen stellen en die consequentbewaken', aldus de minister.

Volgens het manifest, dat is opgesteld door de Besturenraad,moeten scholen uitingen van geweld melden en aan de kaak stellen.Met het manifest reageerde de Besturenraad, de organisatie van hetchristelijk onderwijs, op de moord van een conrector van een schoolin Den Haag, vorige maand.

Politieagent

''Het is het recht van iedereen om de klok te luiden alsveiligheid en welbevinden op school worden aangetast'', staat er inhet manifest. Pesten rekent de Besturenraad daar ook ook toe. ''Weverwachten niet van leraren en leerlingen dat ze politieagentspelen, maar wel dat ze toezichthouder zijn.''