BURLINGTON - Howard Dean trekt zich terug uit de race om deDemocratische kandidatuur voor de Amerikaansepresidentsverkiezingen. Dat heeft de voormalige gouverneur vanVermont woensdag op zijn officiële website geschreven.

''Hoewel mijn kandidatuur voor het presidentschap dan wellichtvandaag eindigt, het belangrijkste doel blijft het verslaan vanGeorge W. Bush in november'', aldus Dean. Hij roept zijn aanhangersop hem en de Democratische partij in deze strijd te blijvensteunen.

'I have a scream'

Deans besluit volgt zijn nieuwe verlies, ditmaal tijdens deDemocratische voorverkiezingen in Wisconsin. Dean, die aanvankelijkeen goede kans leek te maken, verloor veel steun door zijn ''I havea scream''-toespraak na de voorverkiezingen in Iowa. Hij schreeuwdedaar na zijn verlies de sympathisanten toe op een wijze die bijveel Democraten de wenkbrauwen deed fronsen.

De voormalig gouverneur gaf in zijn rede overigens nadrukkelijkgeen steun aan een van de andere Democratische kandidaten. Hij zalevenmin als een onafhankelijk kandidaat alsnog pogen het Witte Huisbinnen te treden, zei hij. Wel zei hij dat hij elke Democratischekandidaat steunt die door zijn partij wordt aangewezen als deuitdager van Bush.