DEN HAAG - Murat D., de 16-jarige verdachte van demoord op de onderdirecteur van het Haagse Terra College, wordtonderworpen aan een psychiatrisch persoonlijk onderzoek. Dat melddeeen woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haagwoensdag.

Het is onduidelijk waar het onderzoek gaat gebeuren en hoe langhet gaat duren. Woensdag werd wel bekend dat de raadkamer devoorlopige hechtenis van de jongen heeft verlengd met dertig dagen.

Opwelling

Murat D. heeft al bekend dat hij het slachtoffer Hans van Wierenop dinsdag 13 januari in de schoolkantine in het hoofd heeftgeschoten. Van Wieren overleed later op de dag in het WesteindeZiekenhuis. Murat heeft verklaard dat hij na een korte discussiemet de conrector in een opwelling op hem heeft geschoten.

Op het moment zitten er nog twee andere verdachten vanbetrokkenheid bij de moord vast. Het gaat om een volwassen man eneen minderjarige jongen.

Pro forma

Het is nog onduidelijk wanneer het proces tegen Murat D. begint.Eind april of begin mei moet er een eerste zitting komen,waarschijnlijk pro forma.

De zittingen in de zaak van Murat hebben in beginsel inbeslotenheid plaats omdat hij minderjarig is. De rechtbank kan eenstraf volgens het minderjarig of meerderjarig recht opleggen. Derechtbank houdt bij die beslissing rekening met vier factoren: deleeftijd van de verdachte, de ernst van het delict, de persoon vande verdachte en de omstandigheden ten tijde van het delict. Pas aanhet einde van de inhoudelijke bvehandeling van de zaak neemt derechtbank een hierover een beslissing.