BRUSSEL - In paspoorten uit lidstaten van de Europese Unie hoeft niet per se een vingerafdruk te staan. Europees justitiecommissaris Vitorino laat het EU-landen vrij om vingerafdrukken daaraan toe te voegen. Nederland is hier overigens wel voorstander van. Vitorino wil wel verplichten om digitale gegevens over het gezicht van de houder in een paspoort te laten opnemen.

Daarmee valt paspoortfraude te voorkomen. Voor fraudeurs is het dan namelijk niet langer mogelijk door het vervangen van een foto de grens te overschrijden. Douanebeambten kunnen door het scannen van een paspoort digitaal bekijken hoe het eigenlijke gezicht van de paspoorthouder eruit moet zien. De Verenigde Staten willen vanaf oktober 2004 dit soort zogeheten biometrische gegevens voor nieuwe paspoorten verplichten. Anders gaan de VS weer om speciale inreisvisa vragen.

De Amerikaanse autoriteiten wilden aanvankelijk ook gegevens over de iris van het oog in paspoorten laten opnemen. In internationaal verband hebben EU en VS echter afgesproken hier voorlopig van af te zien. Voor reizigers is het lastig en tijdrovend om telkens voor een speciale irisscanner te gaan staan. Bovendien kan momenteel slechts één, Amerikaans, bedrijf dergelijke apparatuur leveren.

Nederland is wel voorstander van het opnemen van vingerafdrukken of -scans in het paspoort. Momenteel lopen al in verscheidene gemeenten proeven daarmee. In juni bekijkt minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) of hij vingerscans ook in alle nieuwe paspoorten wil opnemen.