OIRSBEEK/SITTARD - Twee van de drie vermoorde Hells Angelsdie vrijdag in een beek in Echt werden gevonden, zijn woensdagbegraven in Sittard. In de rouwstoet reden honderden Hells Angelsuit binnen- en buitenland mee. Op driehonderd motoren en in 150auto's begeleidden ze hun kameraden naar het graf van The Nomads,de club waartoe de slachtoffers behoorden.

De uitvaart is volgens de politie rustig verlopen. Langs deroute die de stoet aflegde en bij de begraafplaats Lahrhof stondenduizenden belangstellenden. De Hells Angels reden vanaf hetclubhuis Angel Place in Oirsbeek in rijen van twee achter de driedonkere lijkwagens aan. Ze droegen witte rouwbanden met daarop denamen van de slachtoffers.

Buitenland

De familie van de drie volgde in grote Amerikaanse auto's. Ookeen vrachtwagen vol met bloemen en kransen reed mee. De stoet gingeerst richting Nieuwstadt, waar halt werd gehouden bij het huis vaneen van de vermoorde mannen. Daarna vervolgden de rouwenden hun wegnaar de algemene begraafplaats. Onder de Hells Angels waren behalveNederlanders ook leden uit het buitenland: onder meer uit Zuid-Afrika, Canada,Duitsland en Denemarken.

Op het kerkhof klonk hardrockmuziek. Sommige Hells Angelsspraken enkele woorden. Een van hen noemde de moord op de driemedeleden ''een klap in het gezicht van de Hells Angels''. Hijbenadrukte dat niemand de Hells Angels klein kan krijgen en dat ze''gewoon doorgaan''. De enkele honderden Hells Angels, die rondomhet 'familiegraf' stonden, gaven vervolgens gehoor aan de oproep omAFFA (Angels Forever Forever Angels) te scanderen.

Geldrop

Aan het einde van de ceremonie werden de stoffelijke resten vanpresident P. de Vries van The Nomads en S. Wagener in het grafbijgezet. Het derde slachtoffer, C. Pijnenburg, wordt donderdag inzijn woonplaats Geldrop begraven.

De politie hield zich tijdens de uitvaart vrijwel afzijdig. Zeliet de begeleiding van de stoet voor het grootste deel over aan deHells Angels. Voordat die vertrok, hing volgens ooggetuigen eengespannen sfeer rond het clubgebouw van de Hells Angels. Leden vande motorclub hadden een kordon rond het pand gelegd en joegeniedereen, vooral media, weg. De politie bemoeide zich er niet mee.

Weinig piëteit

De Hells Angels en medewerkers van de begraafplaats stuurdenlater ook enkele journalisten en cameralieden van de begraafplaatsweg. Volgens de politie hadden die dit aan zichzelf te wijten,omdat ze te weinig piëteit toonden. De politie had de mediaverzocht wegens dit aspect en de hoog oplopende emoties verstandigom te gaan met de berichtgeving over de uitvaart.

Het is nog altijd onduidelijk door wie de drie Hells Angels zijnvermoord. Getuigen hebben verklaard dat ze op de laatste avond datze levend werden gezien, vergezeld waren door een vierde man. Hetis nog niet bekend wie dat was en welke rol hij heeft gespeeld.