BOXTEL - De ongeveer zeventig bewoners van verzorgingstehuis Emmaus in Boxtel moeten voortaan zelf voor hun toiletpapier zorgen. In het kader van een bezuinigingsronde heeft de directie in overleg met de cliëntenraad van de instelling besloten de gratis verstrekking van wc-papier te schrappen.

Daar staat tegenover dat de zorg zeven dagen per week, 24 uur per dag optimaal blijft. P. Kanters van de Raad van bestuur van de Zorggroep Elde, waar Emmaus deel van uitmaakt, heeft dit woensdag gezegd.

Volgens hem zijn bezuinigingen noodzakelijk omdat er steeds minder geld beschikbaar komt via de awbz. "Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een zogenoemde pyamadag, een vaste toiletronde of verstrekking van maar twee in plaats van drie maaltijden per dag", aldus Kanters.