RIJSWIJK - De drie vermoorde Hells Angels die vorige week inEcht werden gevonden, zijn op de laatste avond dat ze levend werdengezien, vergezeld door een vierde man. Dat hebben getuigen tegen depolitie verklaard. Het onderzoek naar de moorden leverde dinsdaggeen extra sporen op. De drie mannen worden woensdag begraven.

De drie om het leven gebrachte Hells Angels zijn woensdagavondbij het clubgebouw Angels Place in Oirsbeek van de Nomads in eenauto gestapt, waarin ook nog een vierde man gezeten zou hebben. Dieis echter niet gevonden tijdens de zoekactie rond de Geleenbeek inEcht, waar de stoffelijke overschotten van de drie vermoorde Angelszijn gevonden.

Tips

Sinds hun vertrek uit Oirsbeek zijn de drie vermoorde mannenniet meer gezien. Maar hetzelfde geldt voor de vierde, nogonbekende man. De politie onderzoekt de verklaringen van degetuigen. In totaal zijn er tussen de vijftien en twintig tips bijde politie binnengekomen over de moorden.

Uitgebreid sporenonderzoek in Echt leverde dinsdag geen nieuwebewijsstukken op. De recherche liet de duiker van de Geleenbeek,waarin de lichamen werden aangetroffen, nog eens open zetten om teonderzoeken wat er mogelijk nog aan sporen in het water lag.Daarbij is echter niets gevonden. Daarmee is het sporenonderzoekvan de recherche afgelopen, liet een woordvoerster weten. ''Wat nuvolgt, is tactisch onderzoek. Dat kan een tijd duren.''

Begrafenis

De politie denkt dat woensdag ongeveer vijfhonderd Hells Angelsde begrafenis van hun drie vermoorde kameraden bijwonen. Deuitvaartstoet vertrekt rond 14.00 uur vanaf clubgebouw Angels Placevan de Nomads in Oirsbeek naar de algemene begraafplaats inSittard, waar ze rond 14.45 uur aankomt. Hoe lang de ceremonie ophet kerkhof duurt, is nog niet bekend.

Na afloop van deze ceremonie vertrekt de stoet naar het clubhuisin Oirsbeek. De Angels hebben geen eigen ordedienst, aldus dewoordvoerder van de politie. ''Die hebben ze niet nodig, want deAngels kennen een strakke hiërarchische organisatie. Wat de baaszegt, wordt keurig nagevolgd. Niemand wijkt van de stoet of deroute af.''

De politie zet op negen plaatsen kruispunten af van wegen tussenOirsbeek en de begraafplaats, zowel voor als na deteraardebestelling. Het verkeer wordt dan stilgelegd.