HAARLEM - De zoektocht naar de stoffelijke resten van de 34jaar geleden verdwenen Haarlemse weduwe Tina Akersloot-Konig heeftdinsdag niets opgeleverd. Deskundigen van het Korps LandelijkePolitiediensten (KLPD) zochten op drie verschillende plekken maarer is niets gevonden, zo heeft een politiewoordvoerder dinsdagbekendgemaakt.

Specialisten van het KLPD zochten in het Frederikspark en hetFlorapark. Op de eerste plek werd de grond tot meters diepafgegraven. De politie bekijkt nog of het zin heeft om elders inHaarlem de grond te onderzoeken. De Haarlemse politie kreegmeerdere tips waar Tina Akersloot begraven zou kunnen liggen.

Graafactie

De politie onderzocht de eerste plek aan de rand van hetFrederikspark op aanwijzen van de nu 87-jarige Rie Kramer, die in tegenover het park woonde. De vrouw zegt dat ze in de periodedat Akersloot verdween 's nachts twee mannen heeft zien graven.Kramer werd dinsdag omringd door cameraploegen. De media waren ingroten getale op de graafactie in Haarlem afgekomen.

De verdwijning van de Haarlemse weduwe kwam in het nieuws doorde moord op het echtpaar Müller uit Baarn. De verdachte in diezaak, de 59-jarige Paul de R., werd in 1970 ook in verbandgebracht met de vermissing van Tina Akersloot. Hoewel de politiekort na haar verdwijning een schop met zand en bloed aantrof in deauto van de man, kwam de zaak nooit rond. Het lichaam van de vrouwis nooit gevonden.

Verjaard

Hoewel de zaak inmiddels is verjaard, wil de politie door middelvan onderzoek toch duidelijkheid krijgen.