DEN HAAG - De door minister De Geus van Sociale Zaken weggestuurde UWV-baas T. Joustra legt zijn functie tijdelijk neer. Hij is niet van plan definitief op te stappen, zo blijkt uit een persbericht.

"Het is louter en alleen in het belang van UWV dat ik mijn functie hierbij tijdelijk en wel voor de duur van maximaal vier weken ter beschikking stel", aldus Joustra.

Hij legt zijn taken tijdelijk neer omdat hij "in de gegeven omstandigheden aan het belang van UWV een groter gewicht moet toekennen dan aan mijn persoonlijk belang".

Ook Joustra's rechterhand Cloo heeft De Geus laten weten dat hij zijn portefeuille huisvesting vooralsnog ter beschikking stelt, eveneens "in het belang van de UWV-organisatie". De Geus zal topambtenaar A. Annink van het ministerie van Defensie aanstellen als tijdelijke opvolger van Joustra in afwachting van een definitieve vervanger.

Landsadvocaat

Minister De Geus van Sociale Zaken heeft inmiddels de landsadvocaat ingeschakeld om van Joustra af te komen. De landsadvocaat zal gaan onderhandelen met de advocaat van Joustra, die zondag van De Geus te horen kreeg dat hij moet vertrekken.

Er zal onder meer worden gesproken over de financiële afwikkeling van het dienstverband van Joustra. Enkele partijen in de Tweede Kamer hebben al laten weten een goudgerande vertrekregeling niet te zullen accepteren.

Arbeidscontract

Een woordvoerder van Sociale Zaken stelt dat de UWV-baas volgens zijn arbeidscontract in algemene zin recht heeft op een bovenwettelijke WW-uitkering bij ontslag, net zoals het in de CAO voor Rijksambtenaren staat omschreven. "Er is geen zinnig woord te zeggen of dit nu aan de orde is, omdat advocaten de komende vier weken nog praten over het beëindigen van het dienstverband", aldus de zegsman.

Als Joustra in aanmerking wil komen voor een WW-uitkering dan mag hij niet verwijtbaar werkloos zijn. Dat laatste wordt onder meer getoetst door het UWV. Volgens zijn arbeidscontract heeft Joustra in het eerste jaar recht op 80 procent van zijn laatst verdiende salaris, in de volgende zes maanden wordt dat 75 procent om daarna af te zakken tot het reguliere WW-niveau van 70 procent.

Bij het toekennen van de uitkering geldt volgens het ministerie wel een plafond van 108.250 euro voor een jaarsalaris; Joustra verdient bruto 161.000 euro per jaar.

Met het terugtreden van Joustra is de weg vrij voor A. Annink, die in beginsel voor vier weken de taken van Joustra zal overnemen. Annink is de hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie. Hij moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden van het UWV, die de WW en WAO uitvoert, niet gaan lijden onder de crisis.

Commissie-Meijer

Ook moet hij de aanbevelingen van de commissie-Meijer, die concludeerde dat Joustra buitensporig veel geld heeft gestoken in de huisvesting van het UWV, uitwerken. Annink zal daarnaast de geheimzinnige makelaarskosten, waar Meijer niet de vinger achter kreeg, onderzoeken en het huisvestingsbeleid van het UWV tegen het licht houden. De hoge huisvestingskosten en het liegen daarover tegen De Geus zijn Joustra en zijn rechterhand Cloo fataal geworden.