ALMERE - Scholen moeten geen detectiepoortjes, kluisjescontroles en ouderwetse discipline invoeren, want kwaad valt nooit helemaal tegen te houden. Dat was de gedeelde conclusie na een debat over veiligheid op scholen in Almere. De lokale VVD organiseerde maandag de bijeenkomst. Slechts één lerares vond het echt onveilig op haar basisschool.

Plaatsvervangend districtschef A. van Eeden Petermans maakte desondanks bekend dat er de afgelopen drie jaar 116 geweldsincidenten op scholen zijn gemeld bij de politie van Almere. Volgens hem neemt de ernst van de aangiften toe. ,,Maar schrikbarend is het ook weer niet'', verzekerde hij.

Wraakacties

De basisschoollerares wierp vanuit de zaal tegen dat onderwijzers vaak geen aangifte durven te doen uit angst voor wraakacties. De politiechef reageerde dat scholen wel degelijk grenzen moeten stellen, omdat de agressie anders nooit verdwijnt.

Alle aanwezigen waren het er over eens dat geweld op middelbare scholen zich overwegend beperkt tot ruzies tussen leerlingen. Agressie gericht tegen onderwijzers in het basisonderwijs komt meestal van ontevreden vaders of moeders. Een aantal deelnemers pleitte voor gedragsregels voor ouders.

43 procent: onveilig

Rode draad in de discussies van maandag waren negen stellingen, die de plaatselijke VVD aan ruim tweehonderd Almeerders had voorgelegd. Daarvan vond 43 procent de huidige scholen onveilig.

Driekwart weet dat aan een gebrekkige opvoeding, tweederde vindt de scholen bovendien te groot en eenderde van de deelnemers vermoedde dat ook het groeiende aandeel allochtonen invloed heeft. Van 58 procent van de ondervraagden mag de discipline worden aangescherpt, maar voor schooluniformen en detectiepoortjes voelt de overgrote meerderheid niets.