DEN HAAG - De hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie, A. Annink, komt tijdelijk aan het roer van uitkeringsinstantie UWV. Hij vervangt volgens bronnen in Den Haag de door minister De Geus van Sociale Zaken weggestuurde voorzitter van de Raad van Bestuur T. Joustra.

Annink, eerder topambtenaar op Binnenlandse Zaken, zal de taken op verzoek van De Geus een aantal weken waarnemen, tot de minister een definitieve opvolger voor Joustra heeft gevonden. Annink werd in 2002 secretaris-generaal bij Defensie.

Joustra moest zondag het veld ruimen omdat uit onderzoek is gebleken dat het UWV te veel heeft uitgegeven aan inrichtingskosten van de nieuwe kantoren in Amsterdam. De Geus vindt dat ontoelaatbaar voor een instantie die de WW en WAO uitvoert. Joustra heeft de bewindsman het afgelopen half jaar onvollledig en onjuist ingelicht over de kosten van de inrichting.