DEN HAAG - Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) verwacht dit jaar aanzienlijke tegenvallers in de kosten van de zorg. "Dat wordt veel meer dan 250 miljoen euro", zei de minister maandag in de Tweede Kamer. Hij verwacht dat het ruim boven de 400 miljoen uitkomt.

Volgens Hoogervorst wordt er veel meer dan is voorzien uitgegeven aan de bestrijding van de wachtlijsten. De bewindsman verwacht echter dat de uitgaven in het kader van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) de grootste post zijn in de overschrijdingen van de begroting van 2004.

Kostenpost

De AWBZ vormt de grootste kostenpost in de begroting van Hoogervorst. Vorig jaar ging er 17,3 miljard in om. Dit jaar is een bedrag van 18,7 miljard euro begroot. Deze uitgaven zijn echter niet goed te voorspellen, omdat nooit duidelijk is hoeveel mensen uiteindelijk gebruik zullen maken van de voorzieningen die door de AWBZ vergoed worden.

De minister liet weten "een hele forse problematiek" te verwachten bij de voorjaarsnota, waarbij altijd gekeken wordt of de begroting moet worden bijgesteld. Om die reden zag hij niets in een motie van de PvdA en de VVD om alle jongeren tenminste een keer per jaar door jeugdartsen te laten controleren.

De jeugdartsen zouden dan meteen moeten kijken of er slachtoffertjes van vrouwenbesnijdenis tussen de kinderen zitten, zoals D66 vorige week voorstelde. Voor die motie is inmiddels een meerderheid in de Kamer. "Dat zou me een fors bedrag kosten", verzuchtte Hoogervorst.