ROTTERDAM - Minister Nawijn zou ook allochtone mannen met een verblijfsvergunning, die voor mishandeling van hun vrouw zijn veroordeeld willen terugsturen. Hij zegt dit in reactie op een artikel over mishandelde allochtone vrouwen in het NRC Handelsblad.
het NRC Handelsblad

"Schrijnend"

Volgens de minister is het een "schrijnend" misstand dat het vaak de mishandelde allochtone vrouwen zijn die het risico lopen het land te worden uitgezet als zij hun man willen verlaten. "Ik heb met die vrouwen te doen en vind dat de situatie zoals die nu is omgedraaid zou moeten worden.", aldus Nawijn in
het NRC Handelsblad

Ontoereikend

Vrouwen die rechtstreeks uit hun land van herkomst naar Nederland komen, krijgen om schijnhuwelijken tegen te gaan een verblijfsstatus die afhankelijk is van de verblijfsvergunning van hun echtgenoot. Als ze hun man verlaten, dan verliezen zij ook de verblijfsvergunning. Als vrouwen mishandeld worden blijven ze daardoor vaak in de macht van de echtgenoot en durven geen aangifte te doen. Er is weliswaar de mogelijkheid, door op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te vragen, maar in de praktijk blijkt deze procedure vaak ontoereikend of te tijdrovend.

"Dit kan niet"

Nawijns opmerkingen vrijdag over het uitwijzen van criminele Marokkanen heeft inmiddels veel stof doen opwaaien. Balkenende reageerde afwijzend. "Dit kan niet" aldus de premier en hij geef aan dat hij over de uitspraken nog een gesprek met de minister wil hebben.

/NIEUWSMinister Nawijn wil criminele Marokkanen uitwijzen