BILTHOVEN - In het jaar 2050 wonen er tussen 15,1 en 20,3 miljoen mensen in Nederland. Dit blijkt uit de studie Lange-termijn bevolkingsscenario's voor Nederland die het Milieu- en Natuurplanburau (MNP-RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag hebben gepubliceerd.

De verschillen komen voort uit vier scenario's waarvan de onderzoekers zijn uitgegaan: Global Economy, Strong Europe, Transatlantic Markets en Regional Communities. Zij hebben gekeken hoe het aantal geboorten, sterftes en de migratie zich volgens deze scenario's zullen ontwikkelen.

Op het ogenblik telt Nederland 16,3 inwoners, in 1950 waren dat er 10 miljoen. De afgelopen vijftig jaar is de kiem gelegd voor de huidige bevolkingssamenstelling. De babyboom na de Tweede Wereldoorlog zorgt met het feit dat Nederlanders steeds ouder worden de komende decennia voor een flinke vergrijzing. Door immigratie wonen er steeds meer allochtonen in Nederland.