AMSTERDAM - Bij een grootscheepse Europees georganiseerde alcoholcontrole zijn vrijdag en de daarop volgende nacht in Nederland 53.846 autobestuurders gecontroleerd. Tegen 678 bestuurders is proces-verbaal opgemaakt. Van 95 bestuurders is het rijbewijs direct ingenomen en van negentien personen is bloed afgenomen.

Vrijwel alle politieregio's in Nederland deden aan de controle mee; daarnaast ook het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en een aantal brigades van de Koninklijke Marechaussee. In totaal is op locaties gecontroleerd.

In Noord-Hollland werd de hoogste alcoholwaarde gemeten: 2,5 promille. Wettelijk is een alcoholpromillage toegestaan van 0,5 promille. Bij de controles zijn in totaal 1741 agenten ingezet.

De grootscheepse actie in verscheidene Europese landen wordt een aantal keer per jaar gehouden.