UTRECHT - De leden van het CDA hebben zich zaterdag op hun partijcongres massaal geschaard achter het huidige asielbeleid van het kabinet. Dat bleek bij de stemming over een resolutie van de afdeling Friesland, die een ondersteuning inhielden van de plannen en toezeggingen van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Twee andere resoluties en een motie werden met ruime meerderheid verworpen. In twee daarvan werd gepleit voor een ruimer pardon. De derde hield in dat burgemeesters betrokken zouden worden bij de beoordeling van schrijnende gevallen in hun gemeente. Deze laatste kreeg wel de meeste steun van de congresgangers, maar nog altijd niet meer dan tientallen.

De CDA-leden konden voor het eerst zelf stemmen.