DEN HAAG - Het kabinet houdt vast aan zijn eis dat de Marokkanen een verdrag ondertekenen waarin zwart op wit komt te staan dat in Marokko kan worden gecontroleerd op fraude. Een brief van de Marokkaanse minister-president Youssoufi heeft het kabinet er niet van overtuigd dat Nederlandse ambtenaren in de toekomst in Marokko vrijelijk kunnen controleren of er bijstandsfraude wordt gepleegd.

Een woordvoerder van minister Vermeend van Sociale Zaken heeft dat zaterdag meegedeeld.

Youssoufi heeft in een brief aan premier Kok voorgesteld om opnieuw een comité bijeen te roepen dat een Marokkaanse en een Nederlandse afvaardiging regelt om gezamenlijk het kadaster in te gaan. Nederland wil inzage in het kadaster om te controleren of bijstandsfraude wordt gepleegd. Marokkanen met bezittingen in Marokko ter waarde van meer dan 9000 euro hebben geen recht op een bijstandsuitkering.

Tegenwerking

Nederlandse ambtenaren worden bij hun pogingen tot controles op uitkeringsfraude al maandenlang tegengewerkt door de Marokkaanse autoriteiten. Uit onvrede over deze tegenwerking, heeft Nederland onlangs besloten de kinderbijslag voor kinderen die na juli in Marokko worden geboren stop te zetten.

De brief van Youssoufi heeft geen verandering in deze beslissing gebracht. Volgens Vermeend reageert Marokko in de brief namelijk niet wezenlijk op zijn eis om een nieuw verdrag te ondertekenen.

Nieuw verdrag

Vermeend kondigde eerder dit jaar aan de zaak voor eens en voor altijd te willen regelen omdat afspraken met Marokko over controles opnieuw tot niets hadden geleid. Volgens hem kunnen nieuwe problemen het best voorkomen worden door een nieuw verdrag met Marokko te sluiten waarin expliciet wordt vastgelegd dat Nederland mag controleren op uitkeringsfraude.

Vrijdag werd bekend dat het kabinet de Raad van State vraagt te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de kinderbijslag voor kinderen in Marokko stop te zetten.

/NIEUWSNog steeds geen akkoord met Marokko over uitkeringen