RIJWIJK - Nederlanders zijn erg slecht bekend met de ernstige gevolgen van roken op ongeborenen en zuigelingen, terwijl er toch veel onderzoek naar is gedaan.

Passief roken bij kinderen tot een jaar komt nog steeds veel voor. Van alle Nederlandse zuigelingen 'rookt' 57 procent thuis passief mee, 19 procent van de zuigelingen hebben rokers om zich heen als zij worden gevoed en 9 procent wordt blootgesteld aan rook tijdens autoritten.

Die percentages zijn hoog, zo stellen W. Hofhuis, P. Merkus en J. de Jongste zaterdag vast in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Zo staat vast dat baby's van moeders die roken een lager geboortegewicht hebben, een kleinere schedelomtrek en veel meer risico hebben op wiegendood. Ook riskeert een zwangere vrouw die naar sigaretten blijft grijpen een spontane abortus.

Kinderen die in een rokerige thuisomgeving zitten, kunnen bovendien allerlei ontwikkelings- en gedragsstoornissen krijgen. Zo kunnen zij een verminderd intellectueel vermogen krijgen en de grootste moeite hebben met concentreren, wat tegelijkertijd gepaard gaat met hyperactiviteit (ADHD).

Of kinderen dit vooral overhouden aan 'meeroken' door de moeder tijdens de zwangerschap, of dat het schadelijk is als zuigelingen worden blootgesteld aan sigarettenrook, staat nog niet helemaal vast.