DEN HAAG - Premier Balkenende vindt dat hongerstaking als verzet tegen een dreigende uitzetting niet kan. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers moeten zich neerleggen bij een democratisch genomen besluit, zei hij vrijdag in Twee Vandaag.

Hij reageerde op de actie van de Iraanse asielzoeker Mehdy Kavousi. Deze naaide ogen en mond dicht en stopte met eten en drinken. Balkenende zei als premier niet te willen vooruitlopen op het CDA-congres in Utrecht van zaterdag.

Het congres kan door een nieuw systeem, waarbij alle aanwezige CDA-leden hun stem kunnen uitbrengen, nog voor verrassingen zorgen. Door dit one-man-one-vote principe kan de CDA-top niet van tevoren regelen hoe de stemmingen over het asiel- en inkomensbeleid verlopen.

Belangstellenden

De onderwerpen en het congres-nieuwe-stijl lokken in ieder geval meer mensen dan anders: circa 1500 tegenover normaal duizend tot CDA-leden. Het CDA heeft al een extra zaal gehuurd en vrijdag belden nog steeds belangstellenden.

Vooral het asielbeleid heeft de gemoederen binnen de CDA-gelederen de afgelopen maanden flink verhit. Drie resoluties en een motie over het uitzetbeleid van het kabinet worden aan het congres voorgelegd. De CDA-fractie in de Tweede Kamer steunt dat beleid, ondanks veel maatschappelijke en kerkelijke weerstand en verzet uit de eigen achterban. Tweederde van de burgemeesters van CDA-huize gaf aan voor een ruimer pardon te zijn.

Zijlijn

Een van de resoluties op het partijcongres, van het CDA uit Huizen, kan in dat verband nog voor ophef zorgen. Het spreekt steun uit voor het kabinetsbeleid, maar regelt ook dat opnieuw, en in overleg met de burgemeester, kritisch wordt gekeken of uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfstitel dienen te krijgen. Dat kan dan gebeuren om humanitaire redenen, of ter voorkoming van ernstige maatschappelijke onrust. In de huidige plannen staan burgemeesters helemaal aan de zijlijn. Ze kunnen zich er alleen tijdelijk mee bemoeien in verband met de openbare orde.

Ondanks de opschudding rond het Kamerdebat van afgelopen maandag herstelt het CDA zich weer enigszins in de Politieke Barometer, de peiling die Interview-NSS uitvoert voor het tv-programma Nova. Zakte de partij vorige week naar 29 zetels, in de peiling van deze week komt de partij uit op 31 Kamerleden. Het CDA blijft daardoor in de Barometer de derde partij, achter PvdA (49) en VVD (32).

Vluchtelingenwerk keerde zich vrijdag net als Balkenende tegen hongerstaking door uitgeprocedeerde asielzoekers, maar voerde andere redenen aan. Hongerstaking komt hun situatie niet ten goede, maar schaadt die juist, zei een woordvoerster van de organisatie vrijdag.