DEN HAAG - Eén bedrag voor het verbruik van drinkwater, om op die manier de burger meer bewust te maken van de kosten. Staatssecretaris Van Geel (VROM) legt het kabinet vrijdag een voorstel voor om de drie bestaande gemeentelijke heffingen, voor riolering, drinkwater en zuivering, samen te voegen tot een zogenoemde waterketenbelasting. Dat hebben bronnen rond het kabinet vrijdag gemeld.

Voor riolering en waterzuivering zijn er vaste kosten. Meer watergebruik leidt daarom tot een hogere waterketenheffing. Behalve het meer bewust maken van de kosten, wil Van Geel de burger ook een overzichtelijkere rekening voorschotelen.