DEN HAAG - Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken zal hetkabinet vrijdag voorstellen voorlopig toch paal en perk te stellenaan werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten die in Nederland aan deslag willen. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van eenKamermeerderheid.

Aanvankelijk wilde het kabinet geen voorwaarden verbinden aan dekomst van arbeidskrachten uit Polen en andere landen die per 1 meilid worden van de EU, zij het dat het hun aantal wilde beperken tot.000 per jaar. Maar een Kamermeerderheid is bang dat dewerknemers uit nieuwe EU-landen Nederlandse werkzoekenden zullenverdringen. CDA, VVD, SP, LPF en SGP willen nieuwkomers daaromalleen toelaten als vaststaat dat van verdringing geen sprake is.Rutte komt de Kamer hierin ''verregaand tegemoet'', aldus eeningewijde donderdagavond.

Terughoudendheid

Het oorspronkelijke kabinetsbesluit om jaarlijks 22.000EU-migranten toe te laten was een compromis. D66-ministerBrinkhorst van Economische Zaken wilde de grenzen helemaal openen,terwijl met name VVD'er Zalm (Financiën) pleitte voorterughoudendheid. Kringen rond het kabinet verwachten datBrinkhorst vrijdag nog wel enig verzet zal bieden, maar gaan erniet van uit dat de bewindsman dwars blijft liggen.

D66-Kamerlid Bakker zei donderdagavond het ''een dommebeslissing'' te zullen vinden als het kabinet de komst van deEU-migranten toch inperkt. Volgens hem is de angst voor verdringingop de arbeidsmarkt onterecht. ''Maar je moet ook respect hebbenvoor een Kamermeerderheid.''

Rompslomp

Bakker waarschuwt wel dat als het kabinet de wens van de Kamerhonoreert ''CDA en VVD nooit meer aan moeten komen met het verhaaldat er te veel administratieve lasten zijn''. De arbeidsmarkttoetsdie de Kamermeerderheid wil, zadelt bedrijven op met veelbureaucratische rompslomp. Het bedrijfsleven is dan ook fel tegenhet inperken van de migratie uit nieuwe EU-landen.