BRASILIA - De Braziliaanse autoriteiten hebben tientallenwerkers bevrijd die onder slavernij-achtige omstandigheden werdengehouden op een landgoed van een senator. Dat maakte het ministerievan Arbeid donderdag bekend.

De 32 landarbeiders mochten het landgoed in de noordelijkedeelstaat Para niet verlaten, werkten zeven dagen per week zonderbetaling en hadden niet de beschikking over stromend water oftoiletten. Momenteel bespreekt de Braziliaansevolksvertegenwoordiging een wetsvoorstel om beslag te kunnen leggenop landerijen waar dergelijke praktijken plaatshebben.

De eigenaar van het landgoed, senator Joao Ribeiro, was nietbeschikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van de politcus engrootgrondbezitter zei dat Ribeiro herstelt van een medischebehandeling.