DEN HAAG - Het kabinet moet dit jaar mogelijk toch extrabezuinigen, bovenop de 17 miljard euro die voor dezekabinetsperiode al is overeengekomen. Het overheidstekort dreigtnamelijk boven de in de EU afgesproken grens van 3 procent uit tekomen.

Volgens ingewijden zou het Centraal Planbureau in zijnjongste ramingen voor 2004 uitgaan van een tekort van 3 of 3,1procent voor 2004. Minister Zalm van Financiën zei donderdag voor RTL-Nieuws datals het tekort dit jaar hoger uitvalt dan 3 procent, hij ''extramaatregelen'' zal voorstellen. ''Maar daar kan ik nu nog geendefinitieve uitspraken over doen.''

Tekortraming

Over vorig jaar dreigt het tekort ook op 3 procent uit te komen,aldus Zalm. ''Dat kan best zijn'', zei hij voor RTL. Eerder stuurdeZalm over 2003 een voorlopige tekortraming van 2,8 procent naar deKamer, maar hij waarschuwde toen dat dat cijfer nog kon wijzigen.

Het jaar 2004 wordt in elk geval lastig, voorspelde Zalm. Deeconomie begint weliswaar een beetje aan te trekken, maar in deoverheidsfinanciën is daar nog weinig van te merken.

Pijnlijke keuzes

Het CPB stuurt waarschijnlijk volgende week zijn nieuwe ramingennaar het kabinet. Mocht daaruit inderdaad blijken dat het tekorthoger dreigt uit te vallen dan 3 procent, dan zal Zalm in hetvoorjaar nieuwe bezuinigingen voorstellen. Het kabinet komt danvoor pijnlijke keuzes te staan, na alle maatregelen die al in hetregeerakkoord in de begroting voor dit jaar zijn afgesproken.