DEN HELDER - De lekkage van arseenpentoxide uit de drie containers van het schip Andinet heeft slechts tot een lichte en tijdelijke verhoging van de hoeveelheid arseen in de Noordzee geleid. Dit heeft Rijkswaterstaat na bestudering van alle watermonsters geconcludeerd.

Rijkswaterstaat maakte donderdagochtend de resultaten bekend van de metingen die bij de berging van de tweede en derde container zijn uitgevoerd. Eerder bleek dat de lekkage uit de eerste container al tot slechts een beperkte verhoging van de hoeveelheid gif in het water had geleid.

Arseen

De monsters zijn tijdens en vlak na de berging van de containers genomen. Bij de berging van de derde container werd een korte, hevige verhoging van de hoeveelheid arseen in het zeewater gemeten. De concentratie verdunde echter snel tot normale waarden.

Stichting De Noordzee onderschrijft de bevindingen van Rijkswaterstaat. "De hoeveelheid arseen was korte tijd heel hoog, maar in deze concentraties kan het redelijk weinig kwaad. Alles bij elkaar denk ik dat beperkte schade aan het zeemilieu is toegebracht", zei een woordvoerder.

De stichting vindt wel dat vissers voorlopig uit de buurt moeten blijven van de plaats waar de drie containers en 63 losse vaten met arseenpentoxide in de Noordzee belandden. "Dat geldt zeker zolang de vaten nog niet zijn geborgen. Het gevaar dat een lekkend vat in een visnet belandt, is wat ons betreft te groot."

Zoektocht

De marine zoekt sinds woensdag weer naar de losse vaten, waarvan er tot dusverre niet een is geborgen. De totale hoeveelheid gif die uit de containers is weggelekt, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat kan daar pas iets over zeggen als de inhoud van de tweede en derde container is onderzocht.

De onder Ethiopische vlag varende Andinet verloor een deel van zijn lading tijdens de zware storm van 21 december vorig jaar. Ten noorden van Texel sloegen drie containers met 630 vaten arseenpentoxide en nog eens 63 losse vaten overboord. Ook stroomde ongeveer 5.000 liter gif uit kapotte vaten de Noordzee in.