NIJMEGEN - Patiëntenvereninging Freya waarschuwt minister Hoogervorst (Volksgezondheid) voor het ontstaan van illegale handel in hormoonpreparaten. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de hormonen niet meer en de vereniging van patiënten met vruchtbaarheidsproblemen verwacht dat vrouwen hun overgebleven medicijnen gaan doorgeven of verkopen.

Freya vreest voor de gevolgen van het gebruik van bedorven hormonen of gebruik ervan zonder deskundige begeleiding door een arts. Een vruchtbaarheidsbehandeling kost volgens de vereniging enkele honderden euro's per maand.

Patiënten houden de minister verantwoordelijk, omdat de zorgverzekeraars pas eind december is verteld dat medicijnen zoals de hormoonpreparaten niet meer door het ziekenfonds worden vergoed.

Verzekeraars hebben onvoldoende tijd gehad daarop te reageren, met als gevolg dat hormonen ook niet in de aanvullende verzekering zijn opgenomen.