AMSTERDAM - Het net lijkt zich te sluiten rond Özgür O., zo bleek op de derde dag van het hoger beroep tegen de-jarige Alkmaarder voor het Hof in Amsterdam. De verklaring vande ouders van Marion van Buuren, dat hij er bij was toen zijninmiddels overleden broer Okan Marion en haar dochtertje Romyombracht, kreeg steeds meer steun.

Özgür zelf heeft dit steeds ontkend. Hij stapte in juli 2002,ruim vijf jaar na de verdwijning van moeder en dochter in juni, naar de ouders van Marion van Buuren om hen naar de plek tebrengen waar hun dochter en kleindochter lagen begraven.

Plek

Tegen de politie zei hij dat zijn broer Okan hem de plek hadgewezen. Volgens de ouders van Marion van Buuren zei hij dat hij op juni 1997 's avonds door Okan was opgehaald toen hij op Romypaste en mee moest naar de Bergense duinen.

De verklaring van de familie Van Buuren staat haaks op hetgeenzij zelf in de periode direct na de vondst van de lichamen in demedia naar buiten brachten. Wel werd hun verklaring woensdagondersteund door misdaadverslaggever Peter R. de Vries,Telegraaf-journalist Henny Korver en een huisvriend, die optradenals getuigen. Tegen alle drie hebben de ouders van Marion van meetaf aan verteld dat Özgür erbij was toen Romy werd omgebracht.Marion zou op dat moment al dood zijn geweest.
Voortzetting 29 maart.