ADDIS ABEBA - Etnische onlusten in het westen van Ethiopië hebben de afgelopen maand aan bijna tweehonderd mensen het leven gekost. Volgens de regering van het Afrikaanse land zijn de gewelddadigheden het hevigst in de deelstaat Gambella. Daar vielen leden van de etnische groep Anuak mijnwerkers aan uit een andere streek van het land.

De Anuak beschuldigen de federale regering op hun beurt al geruime tijd van massaslachtingen onder de bevolking. Ze leven in een gebied met goudmijnen en oliebronnen, maar Addis Abeba zou eisen van de Anuak voor een deel van de opbrengsten met harde hand (laten) onderdrukken.

Duizenden Anuak zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Volgens mensengroepen zijn eind vorig jaar meer dan vierhonderd Anuak gedood in Gambella.